bv

 

     
 

 

                                                                                                Amsterdam, 29 -1 - 2014

 

Algemene Voorwaarden voor celloles bij Scarlett Arts

Beste leerlingen, ik wil jullie bij dezen mijn algemene voorwaarden online aanbieden. Indien je na het lezen van deze voorwaarden bij mij komt of blijft lessen, ga je akkoord met de voorwaarden. Natuurlijk ben ik bereikbaar voor toelichting indien gewenst.

Lessen worden veelal per vier vooruitbetaald. Indien je tijdens één van deze vier lessen stopt, is er geen mogelijkheid tot restitutie. Beschouw de aangekochte lessen als je opzegtermijn. Heb je de factuur voor deze vier lessen nog niet voldaan an stop je toch na bijvoorbeeld twee lessen, blijft de factuur voor vier lessen open staan. Na iedere vierde les voorzie ik je van een factuur voor vier lessen. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je de cellohuur middels een automatische overschrijving betaalt. Studenten hebben de keus om de cellolessen per les te betalen.

Gelieve altijd je factuurnummer te noteren bij de overmaking. Dit is omdat jouw achternaam mogelijk niet de naam van de rekeninghouder is en ik in dat geval niet weet wie er betaald heeft.

Na iedere laatste les van de vooruitbetaalde lessen mail ik een nieuwe factuur voor de volgende lessen. Mocht ik ooit onverhoopt een factuur vergeten te sturen, help je mij hier dan aan herinneren? Dit voorkomt dat er veel later alsnog een factuur komt.

Leerlingen die in Amsterdam lessen, tekenen zelf hun lessen online in op www.celloles.com/amsterdam.html. Ik maak hier zelden een uitzondering op, maar mocht het wel eens voorkomen dat ik je op jouw verzoek inteken, dien je zelf te controleren of de datum en tijd van de door mij ingeplande les klopt. Ik hanteer de datum en tijd die ik heb ingevoerd als correct, en als hierin iets is misgelopen, zijn gemiste lessen voor de rekening van de leerling.

Wegens drukte in mijn praktijk raad ik leerlingen aan hun lessen ver vooruit te plannen. Indien dat niet gebeurt, loop je de kans dat je niet frequent les kunt krijgen. Je bent als leerling zelf verantwoordelijk voor je eigen lesplanning. Je kunt maanden vooruit plannen om de dag en het tijdstip van jouw voorkeur te reserveren. Indien je niet vooruit wilt plannen of te laat intekent, ben jij zelf verantwoordelijk voor gebrek aan continuïteit in je lessen. Natuurlijk denk ik wel met je mee om alles in goede banen te laten lopen, en ben ik altijd bereikbaar voor overleg.

Cellolessen kunnen door de leerling verplaatst worden tot 72 uur van tevoren. Daarna kun je je les cancellen, maar ben ik helaas genoodzaakt de les in rekening te brengen. De les wordt ook berekend wanneer je niet kunt komen door ziekte, file, verkeerd genoteerde dag en/of tijd, het niet vinden van een parkeerplaats of om welke andere reden dan ook. Gelieve mij niet te vragen hierop uitzonderingen te maken. Indien je je les wilt verplaatsen;  geef mij dat dan alsjeblieft door via e-mail, app of sms opdat ik dit terug kan lezen. Ik verwijder je dan uit het schema.

Indien de leerling 15 minuten na aanvang van de les nog niet aanwezig is en mij niet bericht hoe laat hij of zij denkt te arriveren ga ik er vanuit dat de les niet wordt genomen. Ik behoud met het recht voor om mijn lespraktijk zonder informatief bericht van de leerling na 15 minuten wachttijd te verlaten of een andere leerling te vragen (eerder) te komen lessen.

Wanneer je bij mij een cello huurt, heb je een cello van mij in bruikleen welke je zelf dient te verzekeren. Dit kun je enkel doen middels een instrumentenverzekering, bij bijvoorbeeld je vaste verzekeraaar of Firma Blom op de Nieuwe Prinsengracht te Amsterdam. De winkelwaarde van de instrumenten en snaren varieert van 1995,00 euro tot 3495,00 euro. Hier zijn enkele uitzonderingen op. Jij bent verantwoordelijk voor het in perfecte staat retourneren van de cello. Schade wordt door jou, de huurder vergoed. Let op! Draag de cello altijd aan twee rugbanden op je rug, niet aan één band. De constructie is hier niet voor gemaakt. Reparaties worden op mijn verzoek door een vioolbouwer naar mijn keus uitgevoerd. Snaren kunnen springen. Snaren die je zelf onverhoopt kapot trekt door bijvoorbeeld aan de sleutels te draaien komen ook voor je eigen rekening. Wees voorzichtig met de cello. Je cellohuur opzeggen an sich is niet voldoende; pas wanneer het instrument retour komt, stopt de huur. Breng je cellodus terug indien je de huur wilt stoppen.

Indien facturen open blijven staan of instrumenten niet geretourneerd worden terwijl dit overeengekomen is, gaat er meer administratie tijd zitten in het leggen van contact. Dus de huurder  gebruker van het instrument retouneert deze; ik haal deze niet bij de persoon op. De leerling is er voor verantwoordelijk mij op de hoogte te stellen van een nieuw telefoonnummer, nieuw emailadres, nieuw huisadres en zo voort. Onder administratieve tijd valt herhaaldelijk mailen, bellen, contactgegevens op internet opzoeken, contacteren van werkgever of familie om in gesprek te kunnen komen met huurder/ leerling. Voor al deze extra moeite ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Zodra dit van toepassing is zal ik de leerling of huurder hier per email of sms over berichten. Indien het verstuurde bericht niet wordt gelezen omdat verstrekte gegevens niet meer kloppen is de leerling of huurder in gebreke.

Dankjewel en graag tot de volgende les,

Scarlett Arts